[:ru]

Много лет назад моя сестра попросила меня отвезти ее на собрание Анонимных Алкоголиков. Ничего себе! Я никогда не смогу сделать этого. Что если меня кто-то увидит? Нет, никогда, только не я.

У меня была прекрасная работа в известной компании. Я знал, что компания увольняет сотрудников из-за проблем с алкоголем только в качестве последнего средства. Они обращались за помощью для таких людей в реабилитационные центры, использующие программу Двенадцати Шагов.

Понимание такой политики дало мне смелость, о которой я даже не знал. Первое собрание, на которое я привел сестру, было шоком, – ничего подобного я не ожидал. Второе собрание с другой группой было таким же, – любящий интерес, спокойствие и безмятежность.

Я спросил у членов А.А., как я могу прийти к ним ради своей сестры. Я хотел этого. Я нуждался в этом. Их ответом было: «Тебе надо в Ал-Анон. Это соседняя дверь».

Я был уверен, что являюсь причиной алкогольных проблем сестры, потому что привык поддразнивать ее, когда она плакала.

Собрания Ал-Анон оказались доброжелательными, любящими, заботливыми и просто чудесными. Моя жена ходила на два собрания в неделю, и ей так понравилось это, что она с несколькими своими друзьями по Ал-Анону начала проводить ежедневные собрания.

Из-за продвижения по службе, переезда, длительной болезни моей жены и ее преждевременной смерти, я отошел от программы. Даже несмотря на то, что я не посещал собрания, верю, что сила, которую я получил благодаря Ал-Анону, провела меня через этот очень сложный, но все же прекрасный, период жизни.

После многих лет я вернулся в Ал-Анон. Я могу ничего не говорить на собрании, потому что стесняюсь того, что так долго отсутствовал, но мне нравится это. На сегодняшний день просто позвольте мне вернуться назад, сидеть там и слушать, по-настоящему слушать, и учиться. Когда у меня появится смелость, я поделюсь тем, что помогло мне.

Стэн Б., Нью-Мехико

Взято с сайта http://www.al-anon.alateen.org/newcomer-struggles-with-guiltsecond-time-around

[:ua]Багато років тому моя сестра попросила мене відвезти її на збори Анонімних Алкоголіків. Нічого собі! Я ніколи не зможу зробити цього. Що якщо мене хтось побачить? Ні, ніколи, тільки не я.

У мене була прекрасна робота у відомій компанії. Я знав, що компанія звільняє співробітників через проблеми з алкоголем тільки як останній засіб. Вони зверталися за допомогою для таких людей в реабілітаційні центри, що використовують програму Дванадцяти Кроків.

Розуміння такої політики дало мені сміливість, про яку я навіть не знав. Перше зібрання, на яке я привів сестру, було шоком, – нічого подібного я не очікував. Друге зібрання з іншою групою було таким самим, – люблячий інтерес, спокій і безтурботність.

Я запитав у членів А.А., як я можу прийти до них заради своєї сестри. Я хотів цього. Я потребував цьому. Їхньою відповіддю було: «Тобі треба в Ал-Анон. Це сусідні двері».

Я був впевнений, що є причиною алкогольних проблем сестри, тому що звик піддражнювати її, коли вона плакала.

Збори Ал-Анон виявилися доброзичливими, люблячими, турботливими і просто чудовими. Моя дружина ходила на два зібрання на тиждень, і їй так сподобалося це, що вона з кількома своїми друзями по Ал-Анон почала проводити щоденні збори.

Через просування по службі, переїзд, тривалу хворобу моєї дружини і її передчасну смерть, я відійшов від програми. Навіть незважаючи на те, що я не відвідував збори, вірю, що сила, яку я отримав завдяки Ал-Анон, провела мене через цей дуже складний, але все ж прекрасний, період життя.

Через багато років я повернувся в Ал-Анон. Я можу нічого не говорити на зборах, тому що соромлюся того, що так довго був відсутній, але мені подобається це. На сьогоднішній день просто дозвольте мені повернутися назад, сидіти там і слухати, по-справжньому слухати, і вчитися. Коли у мене з’явиться сміливість, я поділюся тим, що допомогло мені.

Стен Б., Нью-Мехіко

Взято з сайту http://www.al-anon.alateen.org/newcomer-struggles-with-guiltsecond-time-around[:]